Vööras linnas - Peeter Sirge

Võõras linnas – 1984

Tagantjärgi võib öelda, et inspiratsioon tuli kinokunsti vastu, kus kaadreid järjestatakse ja kaadrite sisu luuakse kindlas järjekorras. Selline “dokumentaal film” näituse seinal.